Forside

Flyvemedicinsk Center Jylland   AeMC-Jylland er en del af Lægeklinikken Vandel.


   Vi har siden start i 1991 beskæftiget os dagligt med flyvemedicinske problemstillinger, primært i forhold til Flyvevåbnet   

   men siden 1997 også inden for al civil luftfart.


   Vi er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen i Danmark til at udføre førstegangsundersøgelser til EASA Class 1-2-CA

   såvel som flyvemedicinske undersøgelser i forbindelse med fornyelse af alle øvrige certifikater.   

   Førstegangsundersøgelser til EASA Class 3 varetages i øjeblikket ikke.


   Det er vores mål med disse rammer at være blandt de førende herhjemme inden for det flyvemedicinske speciale, både

   fagligt, teknologisk og ikke mindst menneskeligt. Vores højest prioritet er sikkerhed til fordel for vores kunder og

   luftfarten generelt.


Se mere om de enkelte undersøgelser herunder:

Seneste revision: 15.01.2019